Yükleniyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)” de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:312) Hk.

Devamını Oku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Hk.

Devamını Oku

18 Mayıs 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Devamını Oku

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

Devamını Oku

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:32) Hk.

Devamını Oku

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hk.

Devamını Oku

2020/Mart Dönemine İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Devamını Oku

2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Devamını Oku

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Hk.

Devamını Oku

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Devamını Oku