Yükleniyor...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Devamını Oku

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

Devamını Oku

Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan 532 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı

Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan 532 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı

Devamını Oku

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Devamını Oku

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik

Devamını Oku

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde KDV Oranı Değişiklikleri

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde KDV Oranı Değişiklikleri

Devamını Oku

Danıştay KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürürlüğünü Durdurdu

Danıştay KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürürlüğünü Durdurdu

Devamını Oku

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği

Devamını Oku

Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Devamını Oku

Temmuz 2021 döneminden itibaren, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir

Temmuz 2021 döneminden itibaren, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir

Devamını Oku