Yükleniyor...

Yönetim Danışmanlığı

 

• Muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

• Planlama ve bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesi,

• Etkin bir iç denetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesinin sağlanması,

• İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler oluşturulması,

• Mali kaynakların yönetimi, operasyonlar, mali performans ve risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi,

• Varlık ve borç yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için öneriler geliştirilmesi.

• İşletmelerin karlılığın artırılması ve faaliyetlerde verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeniden organize edilmeleri,

• Mali güçlük içinde bulunan firmalara yönetim desteği sağlanması,

• Holding ve grup şirketleri için yönetim planları ve raporlama usullerinin oluşturulması,

Test

Form Gönderimi

Tamam