Yükleniyor...

Tasdik Hizmetlerimiz

Vergi mükellefi olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, yasaların belirlediği şekillerde beyannamelerini S.M. Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar. Yapılacak bu tasdik hizmeti hem cari dönemde yapılacak hatalı işlemlerin zamanında düzeltilmesini sağlayacak ve hem de beyannamelerin verilmesinden çok sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçecektir. Arda Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bu amaçla vermiş olduğu tasdik hizmetini mükellefi ile devlet arasındaki sağlam bir köprü olarak görmektedir.

•Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri tam tasdik hizmeti,

• KDV iadesi tasdik hizmetleri,

• Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik hizmetleri,

• Teşvik, indirim ve istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri,

• İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları,

• Dernek ve vakıfların hesaplarının tasdiki,

• TÜBİTAK-TEYDEP-KOSGEP- AB, AR-GE projeleri harcama değerlendirme,

• Harcama belgelerinin denetim ve tesdiki

Test

Form Gönderimi

Tamam