Yükleniyor...

Muhasebe ve Vergi Denetimi ile İlgili Hizmetlerimiz

Vergi Hukuku ve Mevzuatı oldukça kapsamlı, dikkatli ve güncel takip edilmesi, değerlendirilmesi gereken bir bütündür. İş sahipleri ve şirket yöneticilerinin bu konuda her zaman bilgili olmalarını ve değişikleri güncel olarak takip etmelerini beklemek mümkün değildir. Bu amaçla Arda Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. geçmişe yönelik işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve bundan sonra verilecek kararların da mevzuata uygun olması adına danışmanlık hizmeti vermektedir. Böylece, gelecekte karşılaşılması söz konusu olan risklerin zamanında önüne geçilmesi sağlanmakta, iş sahipleri ve şirket yöneticileri ile buralardaki personelin bilgilendirilmeleri ve eğitimi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, verilecek kritik kararlarda verilen danışmalık hizmeti ile risklerin önlenmesi ve paylaşılması, vergi ve teşvik uygulamaları ile avantaj sağlanması hedeflenmektedir. Bu genel çerçeveye ek olarak verilen bu konudaki diğer hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

• Gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

• Yabancı Sermaye Mevzuatına ilişkin hizmetler,

• Uluslararası vergi anlaşmaları çerçevesinde şirketlerin yönlendirilmesi,

• Şirket devir ve birleşmeleri le hisse devir işlemleri konusundaki danışmanlık hizmetleri,

• Türkiye’de çalışan yabancı personele ilişkin yönlendirmeler,

• Muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara esas teşkil eden belgelerin beyannameler hazırlanmadan önce vergi kanunları ile tek düzen muhasebe sistemine uygunluğunun denetlenmesi,

• Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası Üst Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu Mevzuatı çerçevesinde yönlendirmeler yapmak,

• Bankacılık ve finans uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

• Mevzuatta yapılan değişiklikler ile önemli hatırlatmaların Sirkülerimiz” ile duyurulması

Test

Form Gönderimi

Tamam