Yükleniyor...

Eğitim Hizmetlerimiz

 • KDV Uygulamalarında Özellik Arz Eden Durumlar
 • Transfer Fiyatlandırması Son Değişiklikler ve Özellikli Durumlar
 • Vergi Cezaları ( Sorumluluk,Sona Erme) 
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajında Özellik Arz Eden Durumlar
 • Serbest Bölgelerde Gümrük ve Vergi Uygulamaları
 • Temel ve İleri Düzey Muhasebe Uygulamaları 
 • Temel ve İleri Düzey Türk Vergi Sistemi 
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Mali Tablolar Analizi
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)
 • Şirketlerde Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi Mükeflleri için Dönem Sonu İşlemleri ve Uygulamaları
 • Devlet Teşvikleri 
Test

Form Gönderimi

Tamam