Yükleniyor...

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Hizmetlerimiz

• Kurumlar ve gerçek kişilerin tutmuş oldukları defterlerin doğruluğunun ve beyannameler ile uygunluğunun denetlenmesi inceleme elamanlarının temel görevidir. Arda Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vergi incelemeleri ve sonrasında doğabilecek uyuşmazlıklarda verilecek izmetlerin önemini bilmekte ve mükelleflerimizi yalnız bırakmamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz hizmetler aşağıda tanımlanmıştır.

• İnceleme başlamadan önce gerekli ön hazırlıkların yapılması,

• İnceleme elemanı ile ön görüşmenin yapılması,

• İnceleme elemanına ibraz edilecek defter ve belgelerin eksiksiz olmasının sağlanması,

• İnceleme sürecinde yapılan tespitlerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla inceleme elemanı ile gereken diyaloğun sürekli olarak sağlanması,

• İnceleme süreci ile ilgili olarak mükellefin sürekli olarak bilgilendirilmesi,

• İnceleme tutanaklarının değerlendirilmesi,

• Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma ile ilgili olarak mükellefe gerekli desteğin verilmesi,

• Uzlaşmanın sağlanamaması halinde gerek ilk derece mahkemesi ve gerekse temyiz merciinde davanın takip edilmesi.

Test

Form Gönderimi

Tamam