Yükleniyor...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Devamını Oku

TCMB’ nin Özet Döviz Pozisyon Raporu Hk.

TCMB’ nin Özet Döviz Pozisyon Raporu Hk.

Devamını Oku

HAZİRAN 2023 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

HAZİRAN 2023 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

Devamını Oku

Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

Devamını Oku

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

Devamını Oku

7440 Sayılı Rehber

7440 Sayılı Rehber

Devamını Oku

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Devamını Oku

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Devamını Oku

Merkez Bankası Özet Döviz Pozisyon Raporunda Değişikliğe Gitti

Merkez Bankası Özet Döviz Pozisyon Raporunda Değişikliğe Gitti

Devamını Oku

2023/1 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Ve Değerlemede Dikkate Alınacak Kurlar

2023/1 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Ve Değerlemede Dikkate Alınacak Kurlar

Devamını Oku