Yükleniyor...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) Hk.

Devamını Oku

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.06.2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı Hk.

Devamını Oku

Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Hk.

Devamını Oku

Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9) Hk.

Devamını Oku

Ticaret Bakanlığı İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11) Hk.

Devamını Oku

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) Hk.

Devamını Oku

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Hk.

Devamını Oku

Ticaret Bakanlığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2016/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2020/10) Hk.

Devamını Oku

Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Mükellefler İçin 31 Mayıs 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken“Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi 19 Haziran 2020 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Devamını Oku

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 193 sayılı Kanunla ilgili Diğer Bazı Hususların Açıklanması Hk.

Devamını Oku