Yükleniyor...

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hakkında

Devamını Oku

7316 Sayılı Kanun İle 2021 ve 2022 Yılları Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

7316 Sayılı Kanun İle 2021 ve 2022 Yılları Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Devamını Oku

Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Özet

Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Özet

Devamını Oku

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) Hk.

Devamını Oku

İhracat Genelgesinde Değişiklik

Devamını Oku

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Devamını Oku

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556) Hk.

Devamını Oku

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Devamını Oku

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Devamını Oku

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) Hk.

Devamını Oku