Yükleniyor...

İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvik Süresi Uzatıldı

Devamını Oku

SGK İlişiksiz Belgeleri ve İçerikleri Hk.

Devamını Oku

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Programına İlişkin Tebliğ Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Programına ilişkin tebliğ 12.03.2020 331066 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Devamını Oku

Genç Girişimciler Vergi ve Sigorta Primi Teşviki Hk.

Yeni iş kuran gençlere, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin Hazinece karşılanması suretiyle gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü" Gelir İdaresi Başkanlığınca kullanıma sunulmuştur

Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ("MUHSGK") uygulaması, Bursa, Eskişehir ve Konya dışındaki iller için 1 Mart 2020’ye ertelendi.

9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 7 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) dahil edilmiş, diğer iller için ise uygulama başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak açıklanmıştır.

Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Şifre Talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ülke düzeyinde uygulamaya başlaması ile birlikte 5510 sayılı yasa özelinde hüküm içermeyen SM/SMM Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin de güncellenmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %2 olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında hesaplanan gecikme faizi ile aynı Kanun’un 371. maddesi kapsamında hesaplanan pişmanlık zammı oranları da 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Devamını Oku

15 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

KDV Kanunu’nun 13. maddesindeki bazı istisnalar ile İTUS ve HİS sertifikalarının iptali uygulamasında değişiklikler yapıldı.

Devamını Oku

2020 ASGARİ ÜCRET

Devamını Oku

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik

Devamını Oku