Yükleniyor...

Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Tarih      : 29.03.2022

Sayı        : 2022 / 10

KONU     :  Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

 

 

        Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan KDV indiriminin detayları bu gün Resmi Gazetede yayınlandı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" dedi. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Yayınlanan bu kararlar içerisinde önemli olarak üzerinde duracağımız konu yeni KDV uygulamaları kapsamında konutta ve arsalarda KDV oranında değişikliğe gidilmesidir. Bu değişikler sonucunda meydana gelecek avantajlı ve özellikli konuları maddeler halinde açıklamanın yararlı olacağı kanaatindeyim.

  • Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Kdv’nin Durumu

Ülkemizde ve dünyada yaşanan konjonktürel dalgalanmalar neticesinde konut inşaatlarında maliyetler artmış ve maliyet kalemlerinin en büyüğünü arsa ve arazi alım bedelleri oluşturmaktadır. Özellikle hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı faturalaşmada, ciddi oranda KDV yüklenimi söz konusu olmaktaydı.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, arsa ve arazi teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranı Yüzde 18’den yüzde 8’e indirilerek konut inşaat maliyetlerini bir nebze de olsa rahatlatacağı öngörülmektedir.

 

  • Net Alanı 150 Metrekare Üzeri Konutlarda Vergilendirmenin Durumu

Net alanı 150 m2 ve üzeri konutlar uzun yıllardan bu yana % 18 KDV’ye tabi bulunuyor.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, net alanı 150 m2 ve üzeri konut teslimlerinde kademeli vergilendirmeye geçiliyor, bu konutların 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8, aşan kısmı için ise % 18 KDV hesaplanacak.

Bu durumu bir örnek ile açıklamak gerekirse;

200 m2 bir dairenin teslim bedeli 1.000.000-TL+KDV olsun birim m2 fiyatı 5.000-TL olacaktır.

Kesilecek Fatura

150 m2*5000-TL : 750.000-TL KDV(8):60.000-TL

50 M2*5000-TL   :250.000-TL  KDV(18):45.000-TL

Toplam Matrah   :1.000.000-TL KDV:105.000-TL

 

 

  • Büyükşehir Kdv Uygulaması Durumu

Büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre % 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Ancak, bu düzenleme büyükşehirlerimizin büyük bir kısmında %1 veya 8 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden olmuş, net alanı 150 m2’nin altında kalan konutlar da % 18 KDV’ye tabi hale gelmiştir. Yani, söz konusu düzenlemenin herhangi bir işlerliği kalmamıştır.

 

  • Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Konutlarda Kdv Oranı Durumu

Kentsel dönüşüm kapsamındaki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan yüzde 1 KDV oranı aynen muhafaza ediliyor, bundan sonraki dönemlerde de yüzde 1 KDV hesaplanmaya devam edilecek.

Ancak, kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda, 150 m2’ye kadar yüzde 1, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacak.

 

  • Yeni düzenlemenin eski ruhsatlar için geçerlilik durumu

Yeni yapılan düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen/edilecek olan konutlar önceki düzenlemelere tabi olacak. Bu şekilde, kazanılmış haklar da korunmuş oluyor.

 

Söz konusu Kanun İçin Tıklayınız                                                                                  

 

                                                                                                                                             COŞKUN ARAS

                                                                                                                                       YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Test

Form Gönderimi

Tamam