Yükleniyor...

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunup Taksitlerini Süresinde Ödeyemeyen Mükelleflere Yeni Bir Hak Tanındı

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 11’incimaddesi ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkinKanun”a geçici 2’nci madde eklenmiştir.

 Söz konusu maddede yapılan düzenleme ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış vergi borçlarının taksitlerini, matrah ve vergi artırımı taksitlerini ve diğer yapılandırma taksitlerini süresinde ödeyemeyen mükelleflere yeni ödeme hakkı verilmiştir. Bu kapsamda borçlarını yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) aylık % 2 geç ödemezammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Ayrıca matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek 7143 sayılı Kanun’un 5. maddesinden yararlanma hakkınıkaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için aylık % 2 geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri, ödemesüresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemelerihâlinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 Düzenleme hükümlerinden 31/07/2018 tarihine kadar yapılandırma ve matrah artırımı başvurusunda bulunmuş ancak ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlular yararlanabilecektir.

7143 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Test

Form Gönderimi

Tamam