Günlük Z Raporlarına Ait Mail Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilme Süresi Uzatıldı

30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mail bilgilerin (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmekteydi, ancak 31.10.2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 502 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin aşağıda yer alan 1 inci maddesiyle bu süre 1.1.2019 tarihine uzatılmıştır.

 

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Paylaş
Test

Form Gönderimi

Tamam