Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları Yeniden Belirlendi

19.12.2018 Tarih ve 30630 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli; (I) sayılı listenin 8 inci sırası ile (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– “8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),”

– “14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

Yapılandeğişiklikle gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazeteve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde uygulanacak katma değervergisi oranı ile elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronikortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimindeuygulanacak katma değer vergisi oranı % 18 olarak belirlenmiştir.

Paylaş
Test

Form Gönderimi

Tamam